Aeneas Media

Kennisuitwisseling in de bouw

Aeneas Media is een bijzonder mediabedrijf met zijn “roots” in het uitgeven van vakbladen (oprichting 1994). Sinds 10 jaar staan zes verschillende merktitels centraal, waarvan het vakblad onderdeel uitmaakt;  zes kennisnetwerken voor diverse groepen professionals in de (sociale-woning) bouw. We zetten ons dagelijks in professionals met elkaar te laten kennis maken, - delen en samen nieuwe inzichten te verwerven door van elkaar te leren. Onze rol is (toegepaste) kennis op te halen uit de markt en beschikbaar te maken voor onze netwerken, in diverse vormen: artikelen, workshops en netwerkbijeenkomsten. Met onze diensten levert Aeneas Media een bijdrage aan de ontwikkeling van de bouwsector en dient daarbij een hoger doel: een gezonde, veilige, mooie leefomgeving voor alle inwoners van Nederland.