Home / Wat we doen

Wat we doen

Wij helpen professionals in de Nederlandse bouwsector zich verder ontwikkelen, zodat zij op hun beurt onze leefomgeving verder helpen. Met vakbladen en kennisnetwerken in de bouw speelt Aeneas sinds 1993 al een rol in het vergroten van de kennis van deze professionals. Belangrijk werk, want precies deze mensen zorgen ervoor dat onze wereld bewoonbaar blijft.

Op dit moment beschikken we over vijf verschillende kennisnetwerken: Cement, Betoniek, Renda, Energie+ en Ruimte en Wonen. Elk merk richt zich op een specifieke niche binnen de Nederlandse bouwsector, heeft een eigen bedrijfsvoering en een eigen aanpak. Allen halen ze kennis op uit de markt en stellen deze vervolgens beschikbaar binnen de netwerken via artikelen, workshops en netwerkbijeenkomsten.

Aeneas Media is de overkoepelende organisatie. Samen zitten wij met zo’n vijftien medewerkers op kantoor in de Gruyterfabriek in ’s Hertogenbosch. Heel gezellig en vooral ook waardevol. Zo hebben we de mogelijkheid om van elkaar te leren en kunnen we gemakkelijker de verschillende doelgroepen van de merken aan elkaar verbinden. En dat is cruciaal, want als we stappen willen maken in maatschappelijke opgaves als de energietransitie, moeten we regelmatig over beroepsgrenzen heenkijken.

Daarnaast zijn we sinds kort gestart met Aeneas Connect. Bedrijven binnen onze netwerken kunnen soms hulp gebruiken op het gebied van marketing en communicatie. Wij kennen de branche en de doelgroep, dus zijn wij bij uitstek geschikt om te adviseren. Maar als het nodig is, steken we net zo makkelijk een handje toe voor een tekst of de organisatie van een webinar of bijeenkomst.

Onze blik op de toekomst

De laatste jaren realiseren wij ons meer en meer dat de menselijke vaardigheden van professionals ook ontwikkeld moeten blijven worden. Hoe we naar elkaar luisteren en of we elkaar echt begrijpen, speelt een cruciale rol. Wil je echt iets bereiken dan zul je met anderen moeten samenwerken, begrijpen en soms overtuigen. Al helemaal als we werken aan complexe puzzels als circulariteit waar we alleen terrein kunnen winnen als de hele sector meedoet. Aeneas gelooft in een toekomstige professional die naast (technische) kennis openstaat voor zijn/haar ontwikkeling van emotionele intelligentie en menselijke vaardigheden. Het verfijnen van de eigen (communicatie)vaardigheden maakt het verschil. Echt luisteren, je oordeel uitstellen, elkaar ondersteunen en het voeren van een constructief gesprek kun je bij Aeneas oefenen binnen de context van je werk.

De Aeneas Academie borduurt daarop voort. Dit is een nieuwe tak binnen Aeneas. Hierbij richten wij ons op de menselijke vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn bij grote maatschappelijke veranderingen zoals verduurzaming, circulariteit en de energietransitie. Bij de Aeneas Academie leer je verschillende doelen en belangen te verbinden, nieuwe spelers en invalshoeken te omarmen en het constructieve gesprek te voeren met professionals en met burgers. 

Op die manier helpt Aeneas professionals met wat de grote transities nodig hebben: professionals die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kijken, die creatief en authentiek zijn en die kunnen samenwerken met concullega’s en burgers.

Want dat zijn de professionals die bijdragen aan onze missie: een bewoonbare aarde. Ook over 30 jaar.

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren