Home / Wat we doen / Missie en visie

Missie en visie

De grote en complexe maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming, energietransitie, circulariteit dwingt professionals over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Dat blijkt een uitdaging. Het vraagt namelijk om nieuwe vaardigheden van professionals, boven op kennis en kunde. Zoals luisteren, inleven, oordeelloosheid, kwetsbaar durven zijn, werken vanuit vertrouwen, helpen en geven in plaats van nemen. Dat vraagt ook om nieuwe verbindingen, met andere professionals en burgers. Vanuit een gezamenlijke visie en doelen is het belangrijk te werken aan een nieuwe cultuur van openheid en eerlijkheid.

Onze missie
Was Aeneas Media lang de neutrale kennis uitwisselaar, nu neemt Aeneas het ook op voor de belangen van de bewoonbare aarde. Onze missie is professionals en burgers een constructieve bijdrage te laten leveren aan onze leefomgeving en een bewoonbare aarde. Individuele professionals, teams en organisaties die ook de urgentie ervaren om in hun werk anders te handelen, kunnen terecht bij Aeneas.

Professionals die beschikken over zowel vakkennis als de kennis om daadwerkelijk goed samen te werken gaan ons verder helpen op weg naar ons doel. Een bewoonbare aarde. Ook over 30 jaar. 

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren