Voor vragen neem direct contact met ons op

Merken

Onder de paraplu van Aeneas Media vallen zes verschillende merktitels die elk een specifieke markt binnen de bouw bespelen. 

Renda

Renda is een landelijk kennisnetwerk voor de bestaande bouw met een scherp oog voor de regio, waarbij het onderlinge persoonlijke contact centraal staat. Wij brengen opdrachtgevers, aannemers, onderhoudsbedrijven en andere renovatieprofessionals binnen de bestaande woningbouw bij elkaar om samen duurzamer en innovatiever te werk te gaan. Dat gebeurt langs de lijnen van kennismaken, kennis delen en samen kennis ontwikkelen.

Cement

Cement is al meer dan 60 jaar hét toonaangevend platform van en voor constructief ontwerpers en constructeurs in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw als het gaat over bouwen met beton. We leveren waardevolle kennis die de constructeur helpt bij het leveren van een goed constructief ontwerp. Cement wordt gebruikt door vrijwel elke constructeur, vaak als instrument tijdens de praktische uitvoering, maar uiteraard ook als een manier om het algemeen kennisniveau over betonconstructies op peil te houden. Dit kennisplatform komt stand door een samenwerking tussen Aeneas en Cement&BetonCentrum.

Energie+

Energie+ gaat over de energietransitie in buurten. Energie+ en haar partners zien de energietransitie als een realistische en prachtige kans om te kiezen voor sociale duurzaamheid. Naast de technische en financiële insteek van onderwerpen kiest Energie+ vooral voor kennis en expertise over de sociale invalshoek van de energietransitie. Zodat niet alleen huizen, buurten en wijken worden verduurzaamd maar vooral ook de levens van de mensen die er wonen.

Betoniek

Betoniek is hét kennisplatform voor technologen en uitvoerende partijen die werken met beton. Betoniek bedient de hele procesketen vanaf industrie tot uitvoering, waarbij aandacht wordt besteed aan bijzondere uitvoeringstechnieken, slimme praktijkoplossingen, regelgeving en nieuwe ontwikkelingen. Met als resultaat een betere en effectievere samenwerking tussen technologie en uitvoering. 

Ruimte Wonen

Ruimte en Wonen is een relatief jong netwerk waarbij we verschillende maatschappelijke opgaven centraal stellen, thematisch en dwars door alle ruimtelijke vakgebieden heen. Het kennisnetwerk brengt woningmarktpartijen binnen de ruimtelijke ordening bij elkaar. Per vooraf gesteld thema dagen we partijen uit om te leren van elkaars visies en inzichten.

Toets

Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen. Centraal staan de theorie en praktijk van onderzoek ter voorbereiding op de besluitvorming over grote projecten en plannen: van plan-MER tot beoordeling luchtkwaliteit en van project-MER tot natuurtoets. Ook het proces en de daarmee samenhangende juridische vraagstukken en actuele ontwikkelingen hebben hierbij nadrukkelijk aandacht.