Essentieel is dat corporaties zich realiseren dat het niet op een andere manier in de oude organisatie kan. Anders werken en organiseren vraagt een andere vorm, werkwijze en houding.

Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder bij Woonvisie

Over het boek

Aanbesteden op de laagste prijs aan de hand van een bestek was lange tijd dé manier van werken in de corporatiebranche. Echter, steeds meer corporaties zien en ervaren dat deze werkwijze niet het gewenste resultaat en de beoogde kwaliteit en tevredenheid oplevert. En al helemaal niet met het oog op de toekomst. Neem alleen al de verduurzamingsopgave. Alle corporatiewoningen CO2-neutraal maken voor 2050: kan dat met traditioneel opdrachtgeverschap? Nee, want de markt heeft daar simpelweg niet de materialen en de mensen voor. Alleen met integrale oplossingen waarbij we gebruikmaken van de technologische mogelijkheden realiseren we de opgaven waar we voor staan, met hoge kwaliteit zelfs en lage kosten. Maar dit lukt niet als we opdrachten in de markt blijven zetten zoals we dat altijd al deden. We moeten het anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Anders opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt. Dat vraagt wel wat. Te beginnen met strategische beslissingen op topniveau die consequent op operationeel niveau worden uitgevoerd. Je organisatie moet waarschijnlijk helemaal om. Makkelijk is dat niet. Het kan echter wel, en het moet ook gewoon. Je bent nu een aanjager in de vernieuwing die zo hard nodig is. En hoe je dat doet, daarover gaat dit boek.

Over de auteur

Marjet Rutten wordt gezien als aanjager van vernieuwing en maakte onder meer deel uit van het Bouwteam van minister Spies en minister Blok (BZK). Ze heeft al meerdere boeken op haar naam staan, is actief in diverse beoordelingscommissies en jury's zoals voor de VNG en Mitros, treedt vaak op als columnist en is veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. 

Er ligt een stevige opgave en er moet tempo worden gemaakt. Processen moeten korter en de vele dubbelingen in de afzonderlijke processen moeten eruit. De opdrachtgever als aanjager van deze verandering geeft een stevige impuls.

Carel Hagemans, directie Hagemans Vastgoedonderhoud

De kracht van een goede opdracht

We moeten het anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Anders opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt. Lees en laat je inspireren!

Aanschaffen