Home / Aeneas Sprekers

Aeneas Sprekers

Aeneas Sprekers zijn zoals Aeneas mensen die werken op het snijvlak van de oude wereld en de nieuwe wereld. Net als deze mythische figuur uit de Griekse oudheid droeg Aeneas zijn oude vader op zijn rug weg uit het brandende Troje en stichtte Rome, de bakermat van de nieuwe wereld. Aeneas sprekers zijn zeer bevlogen en dappere mensen met een missie en zijn bereid de spelregels te veranderen om de nieuwe wereld mogelijk te maken.

Harry te Riele

- We zijn op weg naar een nieuwe culturele periode en de overgang gaat gepaard met uiteenlopende transities. De kunst is die zo soepel mogelijk te laten verlopen -

Harry te Riele is expert transities en éen van de grondleggers van het transitiedenken in ons land. Zijn motto is “comfortably out of control”. Zijn stijl dynamisch, verrassend, warm, persoonlijk en ook prikkelend. Te Riele begeleidde al vele transitieprocessen, waaronder in de landbouw, energie, politieke besluitvorming, onderwijs, geld en zorg. Hij zag gaandeweg in dat het menselijk karakter een sleutelfactor is in veel transities: “Elke psychologie – dus niet enkel die van de vernieuwer – heeft een rol in tijden van transitie”. De sprankelende voordracht van Harry te Riele kan toegespitst worden op de positie van individuen in transities, van bedrijven en organisaties en van netwerken. Harry te Riele is afgestudeerd industrieel ontwerper aan de TUDelft, werkte hij bij TNO, Twynstra Gudde en Erasmus Universiteit Rotterdam (DRIFT). Hij is spreker, columnist, denker en kan complexe processen begeleiden en visualiseren.
Meer over Harry's verhaal

 

Wikke Peters

Hoe kom je in contact met bewoners, die niet reageren op enquêtes of naar bewonersavonden komen? Hoe neem je kwetsbare mensen mee in thema's als vergroening en verduurzaming? En hoe bouw je aan inclusieve buurten? 

Wikke Peters is cultuuraanjager met een missie: het inzetten van de kracht van de creatieve industrie bij maatschappelijke vraagstukken. Dat leidde tot talloze bijzondere projecten op het snijvlak van cultuur en leefbaarheid, langdurige verbindingen tussen ontwerpers en buurten, en een werkwijze die verleiden, prikkelen, uitdagen en out of the box samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Gedurfd, met lef, maar ook dienstbaar aan processen. 

Peters haalde in 2021 de 'Community Top 100' in de categorie Game Changers. 

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren