Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Shuman: Zonnestraling of barbarij - Aeneas Media

Shuman: Zonnestraling of barbarij

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 3 juli 2008 Energie+ 2008/4 43x gelezen

Hoewel de geschiedenis van concentrerende zonneenergie teruggaat naar de negentiende eeuw, was het vooral de Amerikaan Frank Shuman die na 1912 met zijn spiegelinstallatie zorgde voor een grote stap voorwaarts.

  • Pagina 1

Pagina 1

eureka!
nr4 juli 2008 Energie+ 19
Shuman: `Zonnestraling
of barbarij'
Tekst Rijkert Knoppers
Hoewel de geschiedenis van concentrerende zonne-
energie teruggaat naar de negentiende eeuw, was
het ...
eureka! nr4 juli 2008 Energie+ 19 Shuman: `Zonnestraling of barbarij' Tekst Rijkert Knoppers Hoewel de geschiedenis van concentrerende zonne- energie teruggaat naar de negentiende eeuw, was het vooral de Amerikaan Frank Shuman die na 1912 met zijn spiegelinstallatie zorgde voor een grote stap voorwaarts. `Van ??n ding ben ik zeker en dat is dat de menselijke soort uit- eindelijk directe zonnestraling moet gaan gebruiken of anders tot barbarij zal vervallen.' Deze duidelijke uitspraak deed de Ameri- kaanse werktuigbouwkundig ingenieur Frank Shuman rond het jaar 1906. Shuman had op dat moment verschillende uitvindingen op zijn naam staan, zoals dat van gewapend glas en van een machine om olie uit wol te verwijderen. Maar de vinding die hem de meeste roem zou opleveren, was een verbeterde versie van de zonthermische krachtin- stallatie, die een alternatief moest bieden voor de groeiende vraag naar hout en houtskool door de industrie. Shuman deed in die tijd in zijn woonplaats Tacony, in de buurt van Philadelphia, Pennsylvania, experimenten om met stoom een machine aan te drijven. Zo liet hij zonnestraling op een aantal dozen met daarin ether weerkaatsen. De ether begon te koken, met de ontstane damp kon hij een speelgoed stoommachine aandrijven. In 1908 richtte hij de Sun Power Compa- ny op met als doelstelling het bouwen van een krachtinstallatie die minimaal een gemeente van elektriciteit zou kunnen voorzien. Daar- voor was wel een aanzienlijke schaalvergroting noodzakelijk ten op- zichte van het model waarmee hij in zijn woonplaats mooie sier maakte.Hijgingnumeerspiegelsgebruikenomdewarmteopbrengst te verhogen, zodat hij in plaats van ether water kon gebruiken. In Ta- cony bouwde Shuman op ware grootte een installatie, waarbij ver- plaatsbare spiegels rond collectordozen stonden opgesteld. In 1912 verkreeg hij een patent op deze spiegelinstallatie met de daarbij beho- rende stoommachine. Door met spiegels het zonlicht te concentreren, kon hij bij relatief lage druk water laten verdampen, om vervolgens met de stoom een stoommachine aan te drijven. `Het essenti?le ken- merk van mijn huidige uitvinding bestaat uit de verdamping van wa- ter bij een relatief lage absolute druk door de warmte van de zonne- stralen en het in werking stellen van een krachtmachine, ten dele door deze damp onder lage druk en ten dele door vacu?m, veroor- zaakt door de condensatie van de damp,' zo staat het beschreven in de patentaanvraag onder nummer 23.624. Irrigatiewater In datzelfde jaar 1912 startte Shuman de bouw van een zon aange- dreven trogspiegelinstallatie in het Egyptische Meadi, het tegen- woordige Al Ma'adi. Vijf reflectoren van elk 4,5 meter breed en 62,5 meter lengte stonden op wieltjes, waardoor ze mee blijven draaien in de richting van de zon. De geproduceerde stoom dreef een aantal stoommachines aan, die 27.000 liter per minuut irrigatiewater uit de Nijl naar landbouwgebieden verpompten. Door het succes in Egypte wilde Shuman vervolgens maar liefst 40 duizend vierkante kilometer aan spiegels in de Sahara plaatsen. Maar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zou het nooit zover komen. De bij de Meadi-installatie betrokken ingenieurs moesten naar hun land terug om hun dienstplicht te vervullen. Voordat de oorlog uitbrak reisde Shuman in 1914 terug naar Tacony. Daar vertoonde hij een film over zijn zonne-installatie in het Li- berty Theater, die volgens de geruchten nog maandenlang het ge- sprek van de dag was. Shuman overleed voor het einde van de Eer- ste Wereldoorlog. ?

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.