Voorintekening ‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ gestart

woensdag 3 februari 2010 Ellen van Brummelen 651x gelezen

BOXTEL, woensdag 3 februari 2010 – Uitgeverij Æneas publiceert in november 2010 de module ‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’. Deze module sluit aan op de Toolkit Bestaande Bouw, die in november 2008 verscheen. Snelle beslissers betalen € 45.

‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ is een praktisch handboek voor projectleiders bij corporaties, vastgoedbeheerders, bouwbedrijven en gemeenten. Hoe organiseert u een bewonersavond? Kunt u anno 2010 nog aankomen met een renovatienieuwsbrief of is het zaak om te gaan twitteren, bloggen of Hyven? Hoe zorgt u ervoor dat 70 procent van uw huurders instemt met de voorgestelde maatregelen? Hoe verleidt u bewoners tot ander stookgedrag? Kortom: hoe geeft u communicatie met bewoners vorm?

 

Draagvlak in plaats van onrust

Verbouwingen brengen altijd overlast en stress met zich mee. Als je als bewoner geen zeggenschap hebt over het wat, wanneer en hoe van de verbouwing, weegt die overlast extra zwaar. Als bewoners het gevoel krijgen dat er over hun hoofden heen wordt beslist, is de kans bovendien aanwezig dat ze in verzet komen. Met als gevolg: onrust, ‘gedoe’ en misschien zelfs negatieve publiciteit over een project dat bedoeld was ter verbetering van woning, wooncomfort en woonlasten.

 

Met een doordachte en gestructureerde communicatie rond de woningverbeteringsplannen wordt draagvlak gecreëerd in plaats van onrust. Daardoor verloopt het project voor alle betrokkenen soepel en plezierig. Dat is op zich al winst, maar in het geval van duurzame woningverbetering telt de winst dubbel. Het doel van duurzaamheidsmaatregelen is immers het realiseren van energiebesparing en het beheersen van de (toekomstige) woonlasten. Om die doelstelling te bereiken is het nemen van bouwkundige of installatietechnische maatregelen niet voldoende: voor een optimaal resultaat moet de bewoner zijn gedrag veranderen en de verbeterde woning anders gaan gebruiken. Een goed verlopend renovatieproject en heldere voorlichting rondom de oplevering dragen bij aan de motivatie van bewoners om dit te doen.

 

Over het handboek

‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ helpt projectleiders en hun communicatieadviseurs om relevante factoren voor de projectcommunicatie in kaart te brengen en op basis daarvan een weloverwogen keuze te maken voor de aanpak van de communicatie met bewoners. De module is gebaseerd op een heldere visie op bewonersparticipatie en gedragsbeïnvloeding, en sluit aan bij de energielastenbenadering uit de Toolkit Bestaande Bouw. In het eerste deel wordt kort en bondig enige theorie over communicatie en gedragsbeïnvloeding besproken. In het tweede deel van de module ligt de focus op de organisatie van de communicatie tijdens het woningverbeteringsproces. De hoofdstukken in dit deel zijn gebaseerd op de fasen die gewoonlijk in een verbeterproject worden onderscheiden. Per fase wordt aangegeven welke overwegingen van belang zijn voor de communicatie en hoe de communicatie kan worden georganiseerd. Met talloze tips, checklists en concrete voorbeelden.

 

‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ hoort thuis op het bureau van iedere projectleider en communicatiemedewerker bij corporaties, vastgoedbeheerders en bouwbedrijven. Ook bewonersorganisaties, huurdersverenigingen en gemeenten kunnen er hun voordeel mee doen.

 

Over Uitgeverij Æneas

Æneas is een onafhankelijke uitgeverij. Dat is het al sinds 1993. Æneas bouwt aan een consistent fonds van multimediale vakinformatie voor de energie- en bouwwereld. De uitgeverij streeft naar een A-merkstatus van haar producten. Een gemeenschappelijke factor in het fonds en de bedrijfsvoering is maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

 

Over de Toolkits

Een van de belangrijke uitgaven van Uitgeverij Æneas is de Toolkitreeks. Momenteel bestaat deze reeks uit drie verschillende Toolkits: Toolkit Duurzame Woningbouw, Toolkit Bestaande Bouw en Toolkit Duurzame Kantoren. Æneas is druk bezig met de uitbreiding van de reeks.

‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ is een module die aansluit op de Toolkit Bestaande Bouw. Deze Toolkit gaat o.a. in op de energiebesparing in de bestaande woningbouw.

 

                 

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.