Uitgeverij Æneas publiceert ‘Energie in 2030 – maatschappelijke keuzes van nu’

donderdag 1 september 2011 Ellen van Brummelen 2 reacties 242x gelezen

BOXTEL, donderdag 1 september 2011 – Op 12 oktober a.s. verschijnt het boek ‘Energie in 2030 – maatschappelijke keuzes van nu’ van het Rathenau Instituut bij Uitgeverij Æneas. Hoe houden we onze energievoorziening ook na 2030 betaalbaar en betrouwbaar? En hoe kan het schoner? Op deze vragen probeert ‘Energie in 2030’ een antwoord te geven. Auteurs van onder meer het Clingendael International Energy Programme (CIEP), Ecofys, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Rathenau Instituut geven in zestien essays hun visie op de ontwikkelingen rondom energiebesparing, hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie.

Onze energievoorziening wordt duurder, vuiler en belastender voor onze leefomgeving. Hoe verdelen we de lusten en de lasten van onze energievoorziening zo eerlijk mogelijk over burgers, bedrijfsleven en de overheid? En hoe beperken we de nadelige effecten op mens en milieu? Moeilijke keuzes zijn onvermijdelijk. De overheid zal hard moeten werken aan draagvlak voor die keuzes.

 

Kiezen tussen kwaden: alle energie controversieel

Alle energiebronnen komen aan bod. Deze blijken stuk voor stuk maatschappelijk controversieel te zijn. Kernenergie ligt gevoelig; hetzelfde geldt voor kolencentrales, CO2-opslag onder de grond, biobrandstoffen en talloze concrete windenergieprojecten op land. Technologische oplossingen voor het energievraagstuk leiden consequent tot maatschappelijke discussie. De trend daarbij is: een ‘vlucht vooruit’ naar andere en nieuwere technologische oplossingen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de tweede generatie biobrandstoffen, die de onduurzame misstanden met de eerste generatie moest doen vergeten.

 

Nieuwe energiebronnen: lastige voorwaarden

Nederland moet voldoen aan Europese doelstellingen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Tegelijk moet Nederland zich voorbereiden op het wegvallen van conventionele aardgaswinning. Vervangende energiebronnen zijn nodig om in de energiebehoefte te blijven voorzien en aan energie te blijven verdienen. In de praktijk leiden de plannen van initiatiefnemers vaak tot zorgen bij gemeentes, omwonenden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden.

 

Draagvlak in plaats van dromen

Voldoende schone, goedkope energie zonder grote nadelen zit er de komende decennia niet in. De overheid moet de boodschap durven uitdragen dat pijnlijke en vergaande ingrepen in het energiebeleid nodig zijn. Om daar maatschappelijk draagvlak voor te krijgen, is beleid nodig dat de energiemarkt transparanter maakt. Denk aan duurzaamheidscertificering voor alle energiebronnen, of een huishoudboekje voor onze energievoorziening in 2030 dat laat zien wat Nederland aan energie uitgeeft en wat ze daar aan verdient. Het boek ‘Energie in 2030’ doet concrete aanbevelingen voor een nieuw, transparanter energiebeleid. ‘Energie in 2030’ is dan ook een aanrader voor beleidsmakers, NGO’s, maatschappelijke organisaties, energieadviseurs en studenten.

 

Boekspecificaties

 

Verschijningsdatum:

12 oktober 2011

ISBN:

978-94-6104-018-3

Auteurs:

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.)

Voorintekenprijs:

€ 55,- (geldig t/m 11 september a.s.)

Reguliere verkoopprijs:

€ 59,-

Aantal pagina's:

440

Formaat:

17 x 24 cm

Uitvoering:

full colour

Meer informatie?

Zie www.energieplus.nl/energiein2030.

 

Symposium ‘Energie in 2030’

Op 12 oktober organiseren vakblad Energie+ en het Rathenau Instituut het symposium ‘Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nu’ . Hier wordt het boek officieel gepresenteerd. Deelname is gratis. Voor meer informatie hierover zie www.energieplus.nl/energie2030.

 

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapsysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. www.rathenau.nl

 

Over Uitgeverij Æneas

Æneas is een onafhankelijke uitgeverij. Dat is het al sinds 1993. Æneas bouwt aan een consistent fonds van multimediale vakinformatie voor de energie- en bouwwereld. De uitgeverij streeft naar een A-merkstatus van haar producten. Een gemeenschappelijke factor in het fonds en de bedrijfsvoering is maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. www.aeneas.nl


Reacties

Reacties

Uitgeverij Æneas 20/10/2011 09:52

Geachte heer Mulder,
Voorlopig staat er nog geen digitale versie van het boek op de planning. Mocht dat wel het geval worden, dan zullen wij dat uitgebreid communiceren.

Hans Mulder 20/10/2011 01:08

Ik wil dit boek graag lezen maar dan wel als Digitaal boek. Ik hoop dat dat gepland is.

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.