Strategische samenwerking HIER opgewekt en Energie+

woensdag 7 november 2012 231x gelezen

BOXTEL, woensdag 7 november 2012 – De kennisplatforms Energie+ en HIER opgewekt werken sinds 1 november 2012 samen. Omdat Energie+ en HIER opgewekt dezelfde doelstellingen nastreven hebben zij een strategisch partnerschap afgesloten. Het doel van de samenwerking is om de verzamelde kennis en ervaring op het gebied van lokale duurzame energie met zoveel mogelijk mensen te delen.

Decentrale duurzame energieopwekking wordt steeds belangrijker. Deze ontwikkeling komt van onderop. Dat betekent dat initiatieven vaak lokaal worden opgestart door burgers, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven. En daar is een grote behoefte aan kennis. Energie+ en HIER opgewekt willen de informatie die van belang is voor deze lokale energie-initiatieven valideren en delen.

 

HIER opgewekt versterkt initiatieven, verbindt de mensen die werk maken van duurzame energie en ondersteunt ze bij het realiseren van hun ambities. HIER opgewekt gelooft in de toekomst van lokale energieopwekking en doet er alles aan de lokale duurzame energie-initiatieven te ondersteunen, te professionaliseren, te verbinden, te inspireren en positief te positioneren. Voor het faciliteren van kennisdeling organiseert HIER opgewekt kennisbijeenkomsten en is de website www.hieropgewekt.nl gelanceerd. Deze site bevat naast kennisdossiers over uiteenlopende relevante thema’s ook een online inventarisatie van lokale initiatieven.

 

Energie+ heeft zich de afgelopen 32 jaar gespecialiseerd in kennisdeling op het gebied van duurzame energie en verlegt vanaf nu de aandacht volledig naar lokale duurzame energieopwekking. Het kennisplatform wil de ontwikkeling en professionalisering van lokale duurzame energieopwekking stimuleren door kennisverspreiding en -deling met een breed scala aan kennisproducten zoals een website (www.energieplus.nl), een magazine, webTV en events in de dossiers regelgeving, financiering, communicatie, organisatie en productie.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.