Ruimtelijke visie Noord-Nederland

donderdag 20 juni 2013 94x gelezen

De provincies Friesland, Drenthe en Groningen hebben een ruimtelijk-economische visie opgesteld voor Noord-Nederland. De Noordervisie 2040 is tot stand gekomen in een interactief proces met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties.

Het document geeft de visie op de toekomst van het Noorden, inclusief een uitvoeringsagenda voor de periode 2013-2020. De huidige Strategische Agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 loopt af. De drie provincies willen met de nieuwe visie beter aansluiting krijgen op Nationale en Europese agenda's en bijbehorende subsidiemogelijkheden.

Transities
Volgens de provincies liggen er opgaven rondom de transities van water, voedsel en energie. Daarnaast komt de focus te liggen op demografische krimp en de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het plan om onderwijs en arbeidsmarkt in het Noorden beter op elkaar aan te laten sluiten. De visie gaat ook over de versterking van de leefbaarheid in kleine kernen, voor onorthodoxe maatregelen om de zorg op niveau te houden of voor private investeringen in natuur of cultuur.

Overheid
Een onderdeel van de visie betreft ook de rol van de overheid. Noordervisie 2040 laat de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De rol van de provincie ontwikkelt zich van regisseur naar speler in een netwerk van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De provincies willen nadrukkelijk de samenwerking opzoeken en ruimte bieden aan initiatieven en waar nodig is richting geven en ondersteunen.

Lees meer over de visie op Noordervisie2040.nl


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.