Renda publiceert de renda renovatie-enquête 2012

woensdag 10 oktober 2012 181x gelezen

BOXTEL, 10 oktober 2012 – Bijna driekwart van de woningcorporaties heeft een energiezuinige voorraad als belangrijkste ambitie. Twee derde daarvan wil deze ambitie voor 2020 gerealiseerd hebben. Een en ander is wel afhankelijk van de financiering. Dit blijkt uit de renda renovatie-enquête die deze week verschijnt. In dit nummer staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat USP Marketing Consultancy in opdracht van renda kennisplatform bestaande bouw en Platform31 (voorheen SEV) heeft uitgevoerd. Het onderzoek – met als thema ‘De bewoner centraal’ – is uitgevoerd onder ruim honderd corporatieprofessionals en meer dan driehonderd huurders van corporatiewoningen.

Voor 72 procent van de corporaties is een energiezuinige woningvoorraad de belangrijkste ambitie als het gaat om het woningbezit. Een energieneutrale woningvoorraad is voor de meeste corporaties nog een brug te ver, 2 procent noemt dit als ambitie. De ambitie voor een energiezuinige voorraad moet bij 66 procent van de corporaties vóór 2020 worden gerealiseerd. Adviseurs spelen een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling; 55 procent zegt voor oplossingen een adviseur in te schakelen.

 

Financiering

De inkomsten uit de verkoop van bestaande woningen en nieuwbouwprojecten zijn door de problemen op de woningmarkt sterk teruggelopen. De grootste hobbel die corporaties moeten nemen om de ambities te verwezen­lijken is dan ook van financiële aard. Voor 33 procent van de corporaties is het verhogen van de huur de manier om de ambities te kunnen verwezenlijken. De omslag van huur- naar woonlasten kan hierin wellicht uitkomst bieden en wordt ook door steeds meer corporaties toegepast; gemiddeld zegt 31 procent van de corporaties inzicht te hebben in de woonlasten van haar huurders. Dit percentage zal gezien de ambities en financierbaarheid de komende jaren moeten gaan stijgen.

 

Resultaten

Alle resultaten van de renda renovatie-enquête 2012 zijn te lezen in de renda-special, die 12 oktober verschijnt en verspreid wordt onder betalende leden van renda, kennisplatform bestaande bouw.

 

Over renda

Renda is een multimediaal kennisplatform voor de bestaande bouw. Doel van renda is Nederland beter, duurzamer en vooral slimmer te laten renoveren. Het aandachtsgebied loopt van gebiedsontwikkeling tot en met gebouwdetail. Renda wordt uitgegeven door Uitgeverij Æneas en het magazine, onderdeel van het kennisplatform, verschijnt vier keer per jaar en twee keer per jaar verschijnt een themanummer.

Meer informatie: http://www.renda.nl


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.