Rathenau Instituut en Energie+ organiseren gratis symposium

Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nú

donderdag 14 juli 2011 Ellen van Brummelen 254x gelezen

BOXTEL, donderdag 14 juli 2011 – In oktober 2011 verschijnt het boek Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nú. In het verlengde hiervan organiseren het Rathenau Instituut en vakblad Energie+ een gelijknamig symposium op 12 oktober in Den Haag. Het zekerstellen van onze energievoorziening voor de periode vanaf 2030 zorgt nu al voor lastige keuzes en onrust. Denk aan lokale protesten van burgers die een windpark of een kolencentrale voor de deur dreigen te krijgen. Of aan de discussie over schaliegaswinning in Brabant. Of aan de controverses rond de oliewinning uit teerzanden in Canada. In de komende decennia zal Nederland te maken krijgen met een energievoorziening die steeds controversiëler wordt. Onze energievoorziening zal steeds meer effect hebben op onze leefomgeving, ons milieu en onze portemonnee.

De overheid en het bedrijfsleven kunnen beslissingen over onze toekomstige energievoorziening niet te lang uitstellen. We hebben te maken met Europese doelstellingen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Verder moet Nederland zich voorbereiden op het wegvallen van de baten uit conventionele aardgaswinning. Vervangende energiebronnen zijn nodig om in de energiebehoefte te blijven voorzien. En er moeten alternatieven komen om aan energiebedrijvigheid te blijven verdienen.

 

In het symposium Energie in 2030 op 12 oktober a.s. kijken we hoe het maatschappelijk draagvlak voor energieontwikkelingen kan groeien. In de praktijk leiden de plannen van initiatiefnemers vaak tot zorgen bij gemeentes, omwonenden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden. Deze maatschappelijke onrust staat het zekerstellen van de energie-economie in de weg. In de kern gaat het om twee zaken. Hoe verdelen we de lusten en de lasten van onze energievoorziening zo eerlijk mogelijk over de consument, het bedrijfsleven en de overheid? En hoe reduceren we de nadelige effecten op mens en milieu elders?

 

In het ochtendgedeelte komt energiebesparing aan de orde. Energiebesparing levert geld op, maar als dat weer wordt geïnvesteerd in energieverslindende consumptie, verdampt de energiewinst alsnog. De kunst is te komen tot echte energiebesparing, die het nationale energieverbruik terugdringt. Dan hoeven we vervolgens ook minder te investeren in technologieën en maatregelen om onze energie schoon, betrouwbaar en betaalbaar te houden. De mogelijkheden en dilemma's van laatstgenoemde drie randvoorwaarden worden in de middagsessies besproken.

 

Rathenau Instituut en Energie+

Woensdag 12 oktober 2011 - Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Voor meer informatie over programma en sprekers kijkt u op www.energieplus.nl/energie2030.

Meer informatie over het boek vindt u op www.energieplus.nl/energiein2030.

 

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapsysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. www.rathenau.nl

 

Over Energie+

Energie+ is een onafhankelijk vakblad en verschijnt 6 keer per jaar. Het blad is in 1981 gestart als Tijdschrift Duurzame Energie en houdt zich bezig met 'Trias Energetica': opwekking, besparing en efficiency van energie. Dat doen we in de vorm van degelijke nieuwsvoorziening, achtergronden, meningsvorming, hoor en wederhoor. www.energieplus.nl


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.