Nieuwe windenergiegebieden aangewezen

dinsdag 7 januari 2014 336x gelezen

Het kabinet-Rutte II heeft de gebieden Hollandse Kust (1.225 km2) en het gebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km2) aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Dat staat in de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd met een piekvermogen van 4.450 megawatt. Dat betekent dat er vanaf 2015 voor 3.450 megawatt aan windmolens bij moet komen. De overheid wil dit met zo laag mogelijke kosten realiseren. Eerder aangewezen waren de gebieden 'Borssele' en 'IJmuiden Ver' al aangewezen. Daarnaast doen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. Begin 2014 neemt het kabinet een besluit of, en zo ja welke, gebieden dichter bij de kust verder worden onderzocht. Het Rijk wijst de locaties aan, het is aan de markt om de windmolenparken daadwerkelijk te realiseren.

Geschikte locaties
De gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden zijn onderzocht op effecten op het landschap, recreatie, archeologie, bodem en water, natuur, klimaat, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid. Met de scheepvaartsector is overeenstemming over de veilige afstanden tussen de scheepvaartroutes en windparken. Voor olie- en gaswinning en visserij wordt aan maatwerkoplossingen gewerkt. De nieuw aangewezen gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden bieden bij elkaar circa 8.500 megawatt  aan extra ruimte. Het totaal van de aangewezen gebieden biedt meer ruimte dan nodig is voor de doelen uit het Energieakkoord omdat er vanwege de verschillende belangen bij het uitgeven van vergunningen ook weer delen afvallen. Burgers en organisaties kunnen vanaf 10 januari hun mening geven over de vaststelling van de gebieden. Half 2014 stuurt het kabinet de definitieve Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee naar de Tweede Kamer.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.