Nieuwe CUR-Aanbeveling voor inspectie en advies bij onderhoud van kunstwerken

CUR-Aanbeveling 117:2015 verschenen

dinsdag 7 april 2015 586x gelezen

BOXTEL, dinsdag 7 april 2015 – Afgelopen week is CUR-Aanbeveling 117:2015 verschenen. In deze nieuwe CUR-Aanbeveling zijn eenduidige afspraken vastgelegd voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose.

De nieuwe CUR-Aanbeveling 117:2015 kan beschouwd worden als uitbreiding op CUR-Aanbeveling 72:2011 voor inspectie en onderhoud van betonconstructies. Advisering over te nemen onderhoudsmaatregelen vormde namelijk géén onderdeel van die Aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling van constructies met schade. Dit gaf vaak onduidelijkheden bij opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en opdrachtnemende bedrijven. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft hen die eenduidigheid; dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van aanbiedingen door opdrachtnemers en leidt tot een betere prijs/kwaliteitsverhouding van uitgevoerd werk.

 

Inspectie en advies van kunstwerken

Hierom is besloten uit te breiden naar een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit stelt beheerders van kunstwerken in staat betere planningen en budgetramingen op te stellen. In eerste instantie is CUR-Aanbeveling 117:2015 voor civieltechnische (infrastructurele) constructies, maar de nieuwe aanpak kan ook voor objecten uit het bouwkundige en utilitaire vastgoed toegepast worden. Er is aansluiting gezocht bij andere normen en richtlijnen, zoals de NEN 2767 Conditiemeting.

 

Handboeken en bijlagen

CUR-Aanbeveling 117:2015 is als digitale versie te bestellen, als papieren versie te bestellen en voor CUR-Aanbevelingen-abonnees direct online te raadplegen en downloaden. Bij de Aanbeveling behoort ook een aantal specifieke handboeken voor verschillende materialen, die later in het jaar zullen verschijnen. Enkele bijlagen zijn al als pdf te downloaden.

 

CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen geven marktpartijen de mogelijkheid om af te spreken hoe om te gaan met de toepassing van een bepaald materiaal. De documenten voorzien in de behoefte aan spelregels om praktijkervaring op te kunnen doen met nieuwe materialen of technieken. Een CUR-Aanbeveling kent een vast omschreven onderwerp en toepassingsgebied, waardoor het gebruik tot bepaalde toepassingen kan worden beperkt. CUR-Aanbevelingen worden uitgegeven door SBRCURnet en zijn exclusief verkrijgbaar bij Aeneas Media. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen in pdf of op papier of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor abonnees op Cement online is een selectie Aanbevelingen gratis toegankelijk via www.cementonline.nl.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.