Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Het is terecht dat kleinverbruikers meer energiebelasting moeten betalen voor meer duurzame energie - Aeneas Media

Het is terecht dat kleinverbruikers meer energiebelasting moeten betalen voor meer duurzame energie

Bedankt voor uw stem.


Reacties

Reacties

Doede Boomsma 05/02/2013 08:05

Ik stel ook een gelijke (hoge) prijs voor iedereen voor. Anders ontbreekt de prikkel om te bezuinigen, en daar gaat het immers om. We weten allemaal dat méér totaal energieverbruik niet de juiste route is. Maar zo handelen we nog wel steeds...

Stichting Boldor heeft zich door de jaren heen ingezet voor het behoud van het open landschap in dit gebied. 17/01/2013 17:47

als men sociaal wel wezen ga dan de subsidie ter beschikbaar stellen aan de bevolking zodat men zonnepanelen kunnen aanschaften zo heeft een ieder wat aan en niet die dik nekken met een stukje grond alles opstrijken

Henk Daalder Windparken Wiki 13/12/2012 19:20

De fossiele belangen dicteren de haagse politiek hoe dit geregeld is.

Maar lokale politici zijn te laf, te rechts en te dom, om te snappen dat ze veel voordeel voor hun eigen achterban kunnen realiseren.
Zie hoe Dronten, Amsterdam en wellicht Haarlemmermeer het doen.
Daar is de intentie van het lokale bestuur om voordeel bij de eigen burgers te laten landen.

Het is nog niet gelukt, maar dat is wel de richting. Waarom streven maar 3 van de 400 gemeenten hier naar?

Koert H. Hofstra 11/12/2012 17:48

Niet alleen de energiebelasting, maar ook de energieprijs moet voor iedereen hetzelfde zijn!Zolang de energie nog met quamtumkorting verkocht wordt is het bezuinigen er van een wassen neus!

anne marieke schwencke 10/12/2012 20:01

Veel kleinverbruikers samen ook 'grootverbruiker'. Ik stel voor zelfde tarief als grootverbruikers :-).

Hans Peter Oskam 07/12/2012 10:26

@har Geenen, de energiebelasting is nooit bedoeldgeweest om duurzame energie te stimuleren maar om energieverspilling tegen te gaan. Veel mensen vergeten dat particuleren ook nog een een heffingskorting van € 379,16 per huishouden krijgen.

Floris Wouterlood 06/12/2012 22:04

Grootverbruikers betalen bizar weinig belasting op energie en huishoudens bizar veel. Het systeem is aardig pervers. Iets van een factor 2000 in het vorodeel van grootverbruikers. Het is vijf over 12 om hier iets aan te doen, namelijk de belastingtarieven meer in verhouding trekken.

har Geenen 04/12/2012 16:43

De energiebelasting moet nu eindelijk eens gebruikt worden waarvoor hij bedoeld is, namelijk het stimuleren van meer duurzame energie.
Dus iedereen minder belasting voor duurzaam en meer voor fossiel!

Paul Cohn 04/12/2012 11:29

Kijk eens waar de sociale PvdA en de liberale VVD de miljarden lieten liggen: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0359-Belastingen-op-een-milieugrondslag.html?i=10-72
En zie wat onze energieke grootbelovers van hun inspanningsverplichting waarmaakten:
ww.ce.nl/publicatie/convenant_benchmarking_energie-efficiency%3A_resultaten_en_vrijstellingen_energiebelasting/1069

Dick van Elk 03/12/2012 12:27

Groot- en kleinverbruikers moeten evenveel voor fossiel opgewekte energie betalen; de vervuiler betaalt.

Voor duurzame energie is de belasting nihil; (voorlopig, tot bv 50% vd energie duurzaam is).

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.