Groningen laat beslissing over Windpark N33 aan Rijk

vrijdag 11 september 2015 1 reactie 186x gelezen

De provincie Groningen legt het besluit voor een voorkeurslocatie van windmolens rond de N33 bij het Rijk neer. Groningen wilde meer tijd om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen. Deze ruimte werd door minister Henk Kamp niet geboden.

De provincie wil graag windparken realiseren, maar wil dat doen in goede samenwerking en afstemming met de betrokken gemeenten en de omgeving. De weerstand tegen Windpark N33 is groot, waardoor het de provincie niet gelukt is overeenstemming te bereiken met omliggende gemeenten en burgers. Om die reden maakt het provinciebestuur geen keuze voor een locatie van de windturbines. "Wij hebben er herhaaldelijk bij minister Kamp op aangedrongen meer tijd te willen om met het gebied tot een meer gedragen variant te komen", aldus gedeputeerde Nienke Homan van GroenLinks.

Afspraken
Windpark N33 is een project van meer dan 100 megawatt (MW). Dit betekent dat keuze voor de locatie van de windturbines uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van het Rijk. De provincie geeft aan zich wel te willen houden aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk over het realiseren van de taakstelling voor wind op land. Het Rijk wil 6.000 MW windenergie plaatsen in 2020. Om dit doel te bereiken heeft het Rijk afspraken gemaakt met alle provincies. Groningen heeft met het Rijk afgesproken 855,5 MW te realiseren.


Reacties

Reacties

Henk Daalder Pak de Wind 15/09/2015 18:01

Nee, energie+, groningen zou al niet meer zelf beslissen, ze mochtenalleen advies geven over de voorkeursvariant.in het MER
En daar wilden ze meer tijd voor van EZ.

Maar ze hadden beter wel kunnen adviseren om de windmolens over Meeden en veendam kunnen verdelen.
Dat maakt een visueel mooier windpark mogelijk

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.