Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Geachte redactie, het ministerie zaait verwarring - Aeneas Media

Geachte redactie, het ministerie zaait verwarring

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 3 maart 2008 Energie+ 2008/2 11x gelezen

‘In het artikel Stand van zaken SDE in de vorige editie is een foutje geslopen. Er staat dat voor de SDE in 2008-2011 totaal 326 miljoen euro beschikbaar is. Dat is achterhaald. Door de integratie van de SDE met de vrijval van de oude MEP zijn de cijfers veranderd. Het totale SDE-budget voor 2008-2011 is verlaagd tot 276 miljoen euro. Zie hiervoor de brief van 5 november 2007 van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer waar een nieuwe indicatieve kasreeks SDE is aangegeven.’

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

actie reactie
38 Energie+ nr2 mrt 2008
Foto Scoll22
MICROBELANGEN, WINSTOOGMERK, STAMMENSTRIJD EN CHAOS
`Geachte redactie,
het ministerie zaait verwarring'
`In het artikel Stand van zaken SDE in ...
actie reactie 38 Energie+ nr2 mrt 2008 Foto Scoll22 MICROBELANGEN, WINSTOOGMERK, STAMMENSTRIJD EN CHAOS `Geachte redactie, het ministerie zaait verwarring' `In het artikel Stand van zaken SDE in de vorige editie is een foutje geslopen. Er staat dat voor de SDE in 2008-2011 totaal 326 miljoen euro beschikbaar is. Dat is achterhaald. Door de integratie van de SDE met de vrijval van de oude MEP zijn de cijfers veranderd. Het totale SDE-budget voor 2008-2011 is verlaagd tot 276 miljoen euro. Zie hiervoor de brief van 5 november 2007 van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer waar een nieuwe indicatieve kasreeks SDE is aange- geven.' Abonnee Martin van Es schrijft dit aan de redactie. Hij rekent voor: `We beginnen voor de jaren 2007-2008 met 10 miljoen euro, in 2009 25 miljoen erbij en in 2010 en 2011 50 miljoen jaarlijks erbij. Pea- nuts ten opzichte van de bedragen tijdens de MEP. Moeten we met deze bedragen de strijd winnen? De toon van het artikel zou best kritischer kunnen. Zeker als je het vergelijkt met de Duitse financi?le inzet (EEG) die ook relatief gezien toch vele malen hoger is en die ook dan nog niet tot de realisatie van de Europese doelstellingen hernieuwbare energie heeft geleid maar die wel de beste uit de klas is. Zijn de bedragen uit de SDE onze inhaalslag? Deugen de maxima wel? En wat doen we als er te weinig animo is en wat als er zwaar overtekend wordt?' Auteur van het SDE-artikel in de vorige editie is advocaat Minouche van de Ven. Zij reageert: `Tussen het schrijven van een artikel en de publi- catie ervan kunnen zich wijzigingen voordoen. Het is goed dat Martin op wijzigingen attendeert. Ik kan evenwel niet met zekerheid conclude- ren dat de Minister van EZ in de brief van 5 november 2007 beoogd heeft het totale SDE-budget te verlagen. Ik heb in mijn artikel onder meer gebruik gemaakt van de informatie en bedragen uit het werkpro- gramma Schoon en Zuinig van september 2007, dat onderdeel is van het Kabinetsbeleid Duurzame leefomgeving. Daarin is het totale SDE-budget in 2011 op 326 miljoen bepaald. Een structurele verlaging vergt naar mijn mening een gemotiveerde wijziging van dit beleid. Tot dusver is mij niet bekend dat dit heeft plaatsgevonden. De brief van 5 november 2007 kan ik in ieder geval niet als zo'n wijziging kwalificeren. Ik lees daarin uitsluitend een `indicatie' van de Minister van EZ hoe een even- tuele vrijval van MEP gelijkmatig zou kunnen worden ingezet voor de SDE in een langere periode (2008-2015). In 2011 is volgens die indicatie 276 miljoen beschikbaar oplopend tot 336 miljoen in 2014. Daargelaten zijn intentie, kan ik uit deze brief hooguit de conclusie trekken dat de Minister van EZ verwarring zaait over het totale SDE-budget dat vol- gens het Kabinetsbeleid voor 2008-2011 beschikbaar is. Zo'n onduide- lijkheid moet beslist uit de weg geruimd worden, omdat investeerders

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.