CUR-Aanbeveling over schuimbeton herzien

Tweede, herziene versie CUR-Aanbeveling 59:2012: Vervaardiging en beproeving van schuimbeton

maandag 21 januari 2013 532x gelezen

BOXTEL, maandag 21 januari 2013 – Vandaag verschijnt de tweede, herziene versie van CUR-Aanbeveling 59, ‘Ver­vaar­di­ging en beproeving van schuimbeton’. Deze CUR-Aanbeveling geeft definities, eisen en regels voor de vervaardiging en de beproeving van schuimbeton. De nieuwe versie is inhoudelijk niet gewijzigd, maar nu wel aan­ge­past aan de nieuwe normen op betongebied. CUR-Aanbeveling 59:2012 is zowel online als op papier beschikbaar via www.cur-aanbevelingen.nl en doet de eerste uitgave uit 1998 vervallen.

Schuimbeton

Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventueel toeslagmateriaal en/of vul- en hulpstoffen, waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Het materiaal bezit een aantal specifieke mechanische en fysische eigenschappen, die onder meer afhankelijk zijn van de volumieke massa van de schuim­beton­specie en van de te realiseren sterkteklasse. Deze eigenschappen worden nader omschreven in CUR-Aanbeveling 59:2012.

 

Steeds vaker toegepast

Op veel terreinen van de civiele techniek zijn de toe­pas­sings­mogelijkheden van schuimbeton de afgelopen jaren toegenomen, met name voor constructies waarvoor een lage volumieke massa of goede isolatiewaarde nodig is. Recente publicaties over het materiaal, gebaseerd op de ervaring en kennis van producenten, cementindustrie, onderzoekslaboratoria en gebruikers, hebben ertoe bijgedragen dat de kennis van het materiaal breed wordt verspreid. CUR-Aanbeveling 59:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de vervaardiging en beproeving van schuimbeton.

 

Bekijk meer informatie over CUR-Aanbeveling 59:2012 of ga direct naar de online versie.

 

CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen geven marktpartijen de mogelijkheid om af te spreken hoe om te gaan met de toepassing van een bepaald materiaal. De documenten voorzien in de behoefte aan spelregels om praktijkervaring op te kunnen doen met nieuwe materialen of technieken. Een CUR-Aanbeveling kent een vast omschreven onderwerp en toepassingsgebied, waardoor het gebruik tot bepaalde toepassingen kan worden beperkt. CUR-Aanbevelingen worden sinds 2011 in opdracht van CUR uitgegeven door Uitgeverij Æneas. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen in pdf of print of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor abonnees op Cement online zijn de Aanbevelingen een jaar lang gratis toegankelijk op www.cementonline.nl.

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.