CUR-Aanbeveling over ongewapende onderwaterbetonvloeren herzien

CUR-Aanbeveling 77:2014 verschenen

woensdag 16 april 2014 532x gelezen

BOXTEL, woensdag 16 april 2014 – Deze week is een herziene versie van CUR-Aan­be­ve­ling 77 verschenen. CUR-Aanbeveling 77:2014 behandelt het ontwerpen van ongewapende onderwaterbetonvloeren en doet de eerste versie uit 2001 vervallen. De Aanbeveling is zowel online als op papier beschikbaar via www.cur-aan­be­v­elin­gen.nl.

Ten behoeve van het ontwerpen van ongewapende on­der­waterbetonvloeren is in 2001 CUR-Aanbeveling 77 uit­ge­bracht. Deze voorzag destijds in een grote behoefte, mede doordat de tot dan toe gebruikelijke di­men­sio­ne­rings­regels veel vragen opriepen en zelfs op bepaalde punten in strijd met elkaar waren. Sindsdien is CUR-Aanbeveling 77 op grote schaal toegepast. Hierbij is gebleken dat het een waardevol ontwerpinstrument is.

 

Redenen voor herziening

Maar ook is gebleken dat in bepaalde situaties geen goede oplossingen kunnen worden verkregen, met name bij ondiepe bouwputten met slappe trekelementen. In dit geval is de waterdruk (net) te groot om de vloer met de “opbollende momenten” ongescheurd te houden, én de stempeldruk te klein om de gescheurde vloer te kunnen laten voldoen. Dit probleem is de voornaamste aanleiding geweest voor de herziening. Andere belangrijke redenen voor de herziening zijn de uit onderzoek gebleken mogelijk onveilige toetsing van pons bij schotelankers en de invoering van de Eurocode. Naast deze redenen voor de herziening zijn ook diverse andere aspecten onderzocht en indien nodig aangepast.

 

Bekijk meer informatie over CUR-Aanbeveling 77:2014 of ga direct naar de online versie.

 

CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen geven marktpartijen de mogelijkheid om af te spreken hoe om te gaan met de toepassing van een bepaald materiaal. De documenten voorzien in de behoefte aan spelregels om praktijkervaring op te kunnen doen met nieuwe materialen of technieken. Een CUR-Aanbeveling kent een vast omschreven onderwerp en toepassingsgebied, waardoor het gebruik tot bepaalde toepassingen kan worden beperkt. CUR-Aanbevelingen worden uitgegeven door SBRCURnet en zijn exclusief verkrijgbaar bij Uitgeverij Æneas. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen in pdf of op papier of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor abonnees op Cement online zijn de Aanbevelingen een jaar lang gratis toegankelijk via www.cementonline.nl.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.