CUR-Aanbeveling 68 ‘Vijzelen en schuiven’ herzien

dinsdag 3 april 2012 1357x gelezen

BOXTEL, dinsdag 3 april 2012 – Van CUR-Aanbeveling 68 ‘Vijzelen en schuiven – Constructieve eisen en bepalingsmethoden’ is vanaf heden een herziene versie beschikbaar. Alle verwijzingen zijn geactualiseerd naar de geldende Europese normen. De herziene Aanbeveling verschaft duidelijkheid over de te hanteren ontwerp- en uitvoeringsmethoden bij het vijzelen van civiele constructies. CUR-Aanbeveling 68 bevat met name technische ontwerpregels, maar er wordt ook aandacht besteed aan contractuele aspecten.

Kennisuitbreiding

Bij het vijzelen van civiele constructies in de ontwerp-, uitvoerings- en controlefase blijken vaak onduidelijkheden te bestaan omtrent de te hanteren ontwerp- en uitvoeringsmethoden. De verschillende ontwerpers en uitvoerende vijzelbedrijven stuiten vaak op onbegrip bij opdrachtgevers, participanten van het vijzelproject en toezichthoudend of controlerend personeel. Vooral het gebrek aan adequate informatie blijkt het op een juiste manier omgaan met en oordelen over vijzel- en schuiftechnieken in de weg te staan. Daarnaast bieden vijzel- en schuiftechnieken meer mogelijkheden voor innovatie en technologische vernieuwingen dan vaak wordt verondersteld. Dat rechtvaardigt eveneens een uitbreiding van kennis op dit gebied.

 

Herziening

In de herziene versie van CUR-Aanbeveling 68 zijn alle verwijzingen geactualiseerd naar de huidige Europese normen op het gebied van belastingen op constructies en betonconstructies. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Met de publicatie van deze tweede, herziene versie is de eerste versie van CUR-Aanbeveling 68 (1998) vervallen.

 

Vijzelen en schuiven

In opdracht van de CUR heeft de onderzoekcommissie A 35 “Regelgeving Vijzeltechnieken” twee Aanbevelingen opgesteld: één met ontwerpregels (deze CUR-Aanbeveling 68, ‘Vijzelen en schuiven – Constructieve eisen en bepalingsmethoden’) en één met uitvoeringsregels (CUR-Aanbeveling 81, ‘Vijzelen en schuiven - Uitvoeren’). Voor deze Aanbeveling 81 staat vooralsnog geen herziening op de planning.

 

Alle CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen worden sinds 2011 in opdracht van CUR uitgegeven door Uitgeverij Æneas. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen (pdf of print) of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor abonnees op Cementonline zijn de Aanbeveling gratis toegankelijk op www.cementonline.nl.

 

Nieuwe normen

In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Bij CUR-Aanbevelingen op betongebied waren dat vooral de normen voor toeslagmaterialen (NEN 5905), betontechnologie (NEN 5950), de berekening van betonconstructies (NEN 6720) en de uitvoering van betonconstructies (NEN 6722). Met de invoering van Europese normen in Nederland (NEN-EN) worden de oorspronkelijke Nederlandse normen (NEN) ingetrokken. Dit houdt in dat CUR-Aanbevelingen aan de nieuwe normen moeten worden aangepast.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.