CUR-Aanbeveling 36 herzien

donderdag 8 maart 2012 1180x gelezen

BOXTEL, 8 maart 2012 - CUR-Aanbeveling 36 ‘Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen’ is herzien. Deze publicatie bevat ontwerpregels voor elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen. Daarnaast zijn adviezen opgenomen voor het in rekening brengen van belastingen en voor de bepaling van de buigtreksterkte van staalvezelbeton. CUR-Aanbeveling 36 is herzien zodat deze aansluit bij de actueel geldende normen op betongebied. De inmiddels derde versie is nu online beschikbaar.

Als bijlage bij Aanbeveling 36 is de eveneens herziene versie van CUR-Aanbeveling 35 opgenomen. Dit document geeft regels voor het bepalen van een aantal constructieve eigenschappen van staalvezelbeton. Met deze publicatie vervallen de eerder verschenen versies van CUR-Aanbeveling 36 en CUR-Aanbeveling 35. Meer informatie over CUR-Aanbeveling 36 vindt u hier.

 

Online beschikbaar

In het verleden verschenen CUR-Aanbevelingen in printvorm ondermeer bij vakblad Cement, maar vanaf heden zijn deze enkel online verkrijgbaar bij Uitgeverij Æneas. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten. De CUR-Aanbevelingen waren al beschikbaar voor Cement online-abonnees. Zij kunnen nu net als overige geïnteresseerden terecht op www.cur-aanbevelingen.nl.

 

Nieuwe normen

In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Bij CUR-Aanbevelingen op betongebied waren dat vooral de normen voor toeslagmaterialen (NEN 5905), betontechnologie (NEN 5950), de berekening van betonconstructies (NEN 6720) en de uitvoering van betonconstructies (NEN 6722). Met de invoering van Europese normen in Nederland (NEN-EN) worden de oorspronkelijke Nederlandse normen (NEN) ingetrokken. Dit houdt in dat CUR-Aanbevelingen aan de nieuwe normen moeten worden aangepast. Binnenkort verschijnt ook een herziene versie van CUR-Aanbeveling 68, ‘Vijzelen en schuiven’.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.