Aeneas Media publiceert 'Energie voor groene welvaart'

Drie verhalen over de toekomst van de mondiale energievoorziening

maandag 30 november 2015 504x gelezen

BOXTEL, maandag 30 november 2015 – Aan het begin van de klimaat­conferentie in Parijs publiceert Aeneas Media ‘Energie voor groene welvaart – Drie verhalen over de toekomst van de mondiale energievoorziening’. In dit nieuwe boek gaat auteur Stephan Slingerland de discussie aan over de effectiviteit van het mondiale en Nederlandse beleid voor vergroening van de energiesector.

Drie verhalen

Op dit moment zijn er allerlei tegenstrijdige trends te zien in de mondiale energiesector. Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energievoorziening neemt toe, maar tegelijk gaan de investeringen in fossiele energie door en blijft de vraag naar energie groeien. Achter deze drie trends gaan verschillende belangen schuil met elk een eigen verhaal over de toekomst van de energievoorziening. Of we daarmee op weg zijn naar een groen omslagpunt wordt in ‘Energie voor groene welvaart’ ter discussie gesteld. Het nieuwe boek plaatst de trends binnen drie grote toekomstverhalen voor de mondiale energie­voor­ziening, met ieder eigen veronderstellingen en belangen: het ‘groene’ verhaal, het ‘fossiele’ verhaal en het ‘ontwikkelings’-verhaal.

 

Aanbevelingen voor mondiaal en Nederlands beleid

‘Energie voor groene welvaart’ analyseert de drie verhalen en doet een aantal voorstellen om deze verhalen en de achterliggende belangen bij elkaar te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat marktwerking en technologische innovatie waarschijnlijk niet voldoende zijn voor een succesvolle vergroening van de mondiale energiesector, maar dat verdergaande maatschappelijke veran­de­ringen en veranderingen in de internationale betrekkingen nodig zijn om de wereldwijde energievoorziening een motor te laten zijn voor groene welvaart voor iedereen.

 

Klimaatconferentie

‘Energie voor groene welvaart’ verschijnt op de dag dat in Parijs de klimaatconferentie begint. Tijdens deze zogenaamde COP21 komen alle partijen bijeen die het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) hebben ondertekend. De conferentie heeft als doel een universele klimaatovereenkomst te sluiten en duurt nog tot en met 11 december.

 

Boekspecificaties

Titel: Energie voor groene welvaart

Ondertitel: Drie verhalen over de toekomst van de mondiale energievoorziening

Auteur: Stephan Slingerland

Verschijningsdatum: 30 november 2015

ISBN: 978-94-6104-041-1

Omvang: 160 pagina’s

Prijs: € 29,95

Meer informatie of direct bestellen: www.aeneas.nl/energievoorgroenewelvaart

 

Over de auteur

Dr. Stephan Slingerland is beleidsadviseur energie, klimaat en grondstoffen. Hij werkte onder andere bij het Planbureau voor de Leefomgeving en het Clingendael International Energy Programme. Op 28 november jl. publiceerde hij het opinieartikel ‘Sluiten kolencentrales is symboolbeleid’ op de website van de Volkskrant.


Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.